vn

Cfare eshte cikli menstrual

Cikli menstrual Menopauza definohet gjendja kur cikli mestrual ndërpritet për një periudhë prej 12 muajve. Cikli menstrual ndërpritet në mënyra të ndryshme ashtu si edhe fillon. Mund të ndodhë të ndërpritet papritmas dhe përgjithmonë por mund të ndodhë që cikli të jetë më i shpeshtë apo më i rrallë, ose mund të jetë më.

Duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për çrregullimet menstruale, veçanërisht nëse cikli juaj menstrual është zakonisht i rregullt. Mjeku mund t'ju sugjerojë alternativën e duhur të trajtimit. Vizitoni mjekun tuaj nëse vuani nga simptomat e mëposhtme: Keni mungesë të ciklit tuaj menstrual tre ose më shumë herë në një vit;. Mes arsyeve pse menstruacionet mund të mos vijnë një muaj ose të vonohen disa ditë, janë edhe festat e fundviit. Sipas një studimi të kryer nga Intimina, 32% e grave në këtë periudhë, vuan nga çrregullimet menstruale: 17% të tyre nuk u vjen cikli gjatë këtij muaji, kurse 15% kanë vonesa nga data e parashikuar.

Cikli menstrual është një mekanizëm i përbërë nga faza të ndryshme, cikli menstrual ose cikli ovarik, që zakonisht zgjat 28 ditë, por është shumë normal dhe cikli që zgjat nga 24 deri në 32 ditë. Në fjalë të thjeshta dhe të kuptueshme kjo është ajo që ndodh gjatë ciklit menstrual. Tani do shpjegoj në mënyrë të.

aw

pt

yr

Numërimi i ciklit menstrual bëhet nga dita e parë e fillimit të menstruacioneve deri më ditën para se të fillojnë menstruacionet tjera të radhës. Pra, mesatarisht do të keni 450 cikle përgjatë jetës. Cikli mesatar zgjatë 28 ditë, por çdo cikël prej 21 deri 40 ditë konsiderohet normal. Mund ta konsideroni si opsion përdorimin.

Ato rriten dhe më pas copëtohen dhe fluksojnë gjatë çdo cikli menstrual. Nëse ke shënja që vuan nga endometrioza kontrollohu të një doktor, te mjeku i familjes, apo te njw gjinekolog. Simptomat mund të përfshijnë: • Humbje gjaku gjatë dhe midis ciklit.

Faktorët natyrorë: 1-Ciklin mund ta ndryshojë vetë metabolizmi i një femre. 2-Ciklin e ndryshon klima. 3-Cikli ndryshon pas një stresi të kaluar. Çrregullimet që vijnë si pasojë e fenomeneve natyrore, nuk përbëjnë asnjë lloj problemi, mjafton që të gjendet shkaku, ta këshillojmë mirë për secilin nga këto fenomene dhe ta.

qh